Biz Kimiz ?
Hizmetlerimiz
Entegre Çözümlerimiz
Referanslarımız
İnsan Kaynakları
Bizden Haberler
İş Ortaklarımız
12M Yazılım Proje ve Yönetim Danışmanlık Ltd. Şti.

Muhasebe

Mali mevzuat ve genel kabul görmüş prensipler dikkate alınarak hazırlanan Güneş Sistemi muhasebe çözümleriyle, işletmelerin, operasyonları ile yasal yükümlülüklerini eşzamanlı bir şekilde yerine getirmeleri hedeflenmiştir. Hesapların döviz cinsiyle takip edilmesi, birden fazla hesap planı tanımlanması, işlemlerin masraf merkezlerine göre ayrılması gibi özellikler ile Güneş Sistemi muhasebe çözümleri işletmelere yasal yükümlülükleri dışında da analiz ve değerleme imkanları sunmaktadır.

Ä Esnek hesap planı yapısı sayesinde geniş kırılım imkanları sunularak, alt hesapların herhangi bir şarta bağlı olmadan tanımlanması

 

Ä Tek düzen hesap planının yanı sıra farklı bir hesap planına göre raporlamalar ve değerlendirmeler yapılabilmesi

Ä Tüm işlemlerin birden fazla para birimiyle takibi ve girilen kur bilgilerine göre işlemlerin TL'den dövize, dövizden TL'ye otomatik çevrilmesi

Ä İşletme faliyetleri sonucu oluşan borç/alacak işlemlerinin mahsup, tahsil, tediye kayıtlarının eş zamanlı olarak oluşturulması

ÄÄ Açılış ve kapanış fişlerinin otomatik olarak düzenlenmesi

Ä Özel hesap dönemi tanımlanabilmesi

Ä İşletme faliyetleri sonucu oluşan gelir ve giderlerin, tanımlanan masraf merkezlerine göre dağılımlarının izlenmesi

Ä Tanımlanan şablonlarla, dönemsel yansıtma fişlerinin otomatik olarak düzenlenebilmesi

Ä Aynı anda birden fazla şirketin muhasebe kaydının tutulması, konsolide bilanço ve kar­ zarar tablolarının düzenlenmesi

Ä Mizan, defter-i kebir, yevmiye defteri gibi yasal defterlerin ve bilanço kar zarar tablolarının Türk Lirası ve döviz cinsinden düzenlenebilmesi

Ä Tek Düzen Hesap Planının yanısıra farklı hesap planına göre raporlar ve değerlendirmeler yapılabilmesi

Ä Enflasyon Muhasebesi kapsamında hesabın parasal olup olmayışı, parasal hesabın düzeltme şekli ve fark hesabının da sistemde izlenebilmesi

Bütçe Planlama

İşletmelerin geleceklerini doğru bir şekilde planlamalarının en önemli kriterlerinden biri, gerçekçi bir bütçe oluşturmalarıdır. Güneş Sistemi bütçe çözümleriyle işletmelere; haftalık veya aylık, Türk Lirası ve döviz cinsinden, masraf merkezlerine kadar detaylandırılabilen bütçe tanımlama olanakları sunulmuştur.

Ä Böylelikle işletmelerin hedeflerindeki sapmaları detaylı bir şekilde izleyerek daha gerçekçi hedefler belirlemeleri sağlanmıştır.

Ä İşletme genelinde veya tanımlanan masraf merkezlerine göre bütçe tanımları yapılabilmesi

Ä Bütçe tanımlamalarının aylık veya haftalık olarak yapılabilmesi

Ä İstenilen döviz cinsi ile bütçe tanımlanabilmesi

Ä Gerçekleşen rakamlarla bütçe rakamlarının karşılaştırılarak dönemsel ve kümülatif analizlerin yapılması ve oransal sapmaların izlenmesi

Ä Masraf merkezlerine göre oluşturulan bütçelerin konsolide edilerek, ilgili gelir ve gider kalemlerinin gerçekleşen toplam tutarlarıyla karşılaştırılması

Ä Kampanyalar ve özel projeler için bütçeler tanımlanarak verimliliğin izlenmesi

Ä İstenilen döviz cinsi ile bütçe tanımlanabilmesi

Kullanım Şartları | Gizlilik İlkeleri | Sık Sorulan Sorular
Copyright © 2011 Designed By
12M Yazılım Proje ve Yönetim Danışmanlık Ltd. Şti.